Частен съдебен изпълнител
Радост Горанова-Чолакова

гр. Сливница 2200
бул. Паисий Хилендарски № 35, ет. 2

тел.: +359 2 411 43 21
тел.: +359 2 411 43 42
моб.: +359 895 474 565

Web: www.radostcholakova.com
e - mail: sis_goranova@abv.bg
офис e - mail: kantora@radostcholakova.com

За удобство на клиентите срещи със ЧСИ могат да се осъществяват в кантората в София, пак след предварителна уговорка по телефона.