Считано от 12.09.2018г. ЧСИ Радост Руменова Горанова-Чолакова рег.№ 925 при КЧСИ, е поела служебният архив на ЧСИ Иван Тодоров Чолаков рег.№ 783 при КЧСИ, с оглед на което:

За улеснение на страните по изпълнителните дела приети от служебния архив на ЧСИ И. Чолаков, справки по самите дела и депозиране на документи могат да се извършват в архивните помещения, находящи се на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 7, ет. 3, офис № 5.

За информация и запитвания по всички дела от приетия служебен архив на ЧСИ И. Чолаков, същите могат да бъдат отправени и на:

телефон: 02/4111783,

0897091593

имейл: arhiv@ivancholakov.com