С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СЧИТАНО ОТ ДНЕС, 16.03.2020 г., ДО ВТОРО НАРЕЖДАНЕ СЕ ПРЕУСТАНОВЯВА ДОСТЪПА В КАНТОРАТА НА ВЪНШНИ ЛИЦА, СТРАНИ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЛА И ТЕХНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ!

СПРАВКИ ПО ДЕЛАТА ЩЕ СЕ ПРАВЯТ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ И/ИЛИ НА ТЕЛЕФОН: 02 / 41 11 783

ПРИЕМ НА КНИЖА И ДОКУМЕНТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА E-MEL: arhiv@ivancholakov.com ИЛИ ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ И/ИЛИ КУРИЕРСКИ СЛУЖБИ.